Jaroslav Runštuk - SETPUS - poradenská a vdělávací agentura pro pohostinské a ubytovací služby

Vzdělávání

pro zájemce provádí přípravu ke složení zkoušky,
dle zákona č. 179/2006 Sb., o profesní kvalifikaci,
před autorizovanou osobou, na pracovní činnosti:
  • 65-001-H Příprava teplých pokrmů,
  • 65-002 H Příprava pokrmů studené kuchyně,
  • 65-004-H Příprava minutek,
  • 65-008-H Složitá obsluha hostů.

Zájemci a případní účastníci přípravného kurzu, který se provádí i individuálně, mohou u nás složit zkoušku před autorizovanou osobou.
Jaroslav Runštuk - SETPUS - poradenská a vdělávací agentura pro pohostinské a ubytovací služby
Při splnění podmínek daných citovaným zákonem, bezprostředně po úspěšném složení této zkoušky, mohou žádat o vydání živnostenského oprávnění na provozování hostinských živností. Autorizace nám byla udělena podle § 9 a 11 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), pro výše uvedené dílčí kvalifikace, s platností do roku 2022. Bližší informace k absolvování připravného kurzu, případně k možnosti složení zkoušky před autorizovanou osobou, získáte v naší agentuře, případně na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz, ve skupině oborů zvolíte gastronomii a poté příslušnou kvalifikaci.

Nejbližší zahájení kurzů - po naplnění kurzu

Nejbližší zkoušky před autorizovanou osobou - 11.9., 12.9. a 18.9. 2017


 

Registrační formulář

Vyplněním tohoto formuláře Vám nabízíme možnost rychlejšího i pohodlnějšího přihlášení
do příslušného kurzu.

Jméno:*
Příjmení:*
Titul:
Adresa (ulice, č.p., město, PSČ):
E-mail:*
Telefon:*
Fax:
Mám zájem o:
- přihlášení do vybraného kurzu
- další informace k vybranému kurzu
     
* - povinné údaje

Firma Jaroslav Runštuk - SETPUS se zavazuje, že veškerá data, zde poskytnutá, nebudou neprávem zneužita k jiným účelům, než pro zaregistrování účastníka.

Další informace na telefonu 603 842 229