Organizační a soutěžní činnost

Jaroslav Runštuk - SETPUS - poradenská a vdělávací agentura pro pohostinské a ubytovací služby
Jaroslav Runštuk - SETPUS - poradenská a vdělávací agentura pro pohostinské a ubytovací služby
 • spolupracuje při organizaci každoročního
  Mistrovství republiky kuchařů a cukrářů
  a mezinárodní soutěžní přehlídky kuchařského
  a cukrářského umění
 • s výrobci a dodavateli potravinářského zboží organizačně zabezpečuje předváděcí
  a prezentační akce
 • spolupracuje při odborných soutěžích juniorů
  i dospělých

   
  Jaroslav Runštuk - SETPUS - poradenská a vdělávací agentura pro pohostinské a ubytovací služby